INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITET

SvampTur behandlar många av de personuppgifter du lämnar ifrån dig som potentiell kund. Dessa säljs aldrig till utomstående utan används uteslutande för att förbättra din upplevelse på sajten, för att kunna ta emot anmälningar och för att kommunicera digitalt med dig (exempelvis via nyhetsbrev).

Vi behandlar följande uppgifter under och efter din kontakt med oss:

UPPGIFTER VI KAN SAMLA IN

Kontaktuppgifter såsom email och telefonnummer.
Eventuellt personnummer.
Information kring vilken kurs du varit intresserad av eller vilken fråga du ställt.

KONTAKTUPPGIFTER TILL OSS

SvampTur
info@svamptur.se

VAD ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER TILL?

Personuppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt kursdeltagande, ge dig god service samt för direkta marknadsföringsändamål kopplat till vår verksamhet. Det senare kan du när som helst välja att avsäga dig.

VÅR SKYLDIGHET

Vi är skyldiga att till dig redovisa alla uppgifter som vi behandlar om du så önskar. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga, du har rätt att dra tillbaka det samtycke du gett till oss att behandla dina personuppgifter och du har rätt att vi så långt lagen tillåter rätt att be oss radera dina uppgifter. För att få hjälp med någon av ovanstående frågor, maila info@svamptur.se .

COOKIES & GOOGLE ANALYTICS

Vi använder Google Analytics för att kunna förbättra vår hemsida genom att få en bättre förståelse för hur folk använder den, bland annat vilka sidor de besöker, vad de klickar på, var de kommer ifrån och tekniska upplysningar om enheten de använder. Google Analytics omfattas av Googles integritetspolicy, som du kan läsa här.

Google Analytics använder cookies (textfiler som placeras på din dator) för att hjälpa administratören av webbplatsen att analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Här kan du hitta information om hur du kan undvika att din data samlas in via Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=en-GB